THông báo

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm thông báo tìm kiếm Bà Trần Thị Chẩn, sinh năm 1975; Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Sen Hồ, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội
Ngày đăng 29/10/2021 | 3:53 PM  | View count: 44

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm thông báo tìm kiếm Bà Trần Thị Chẩn, sinh năm 1975; Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Sen Hồ, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội

Bà Trần Thị Chẩn, sinh năm 1975; Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Sen Hồ, Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội đã bỏ nhà đi biệt tích từ năm 1991. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Trần Thị Chẩn liên hệ với Toà án nhân dân huyện Gia Lâm, Tp. Hà nội theo địa chỉ số 25 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội để giải quyết “Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết” hoặc ai biết được tin tức về bà Trần Thị Chẩn thì thông báo ngay cho: Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm; Ủy ban nhân dân xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội; người yêu cầu là bà Nguyễn Thị Đá, sinh năm 1937; Địa chỉ: Thôn Sen Hồ, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội.
Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng báo, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Trần Thị Chẩn thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết của bà Nguyễn Thị Đá đối với bà Trần Thị Chẩn.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh