THông báo

Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì thông báo cho Bà Lê Ánh Tuyết, sinh năm 1972; HKTT: Khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; Nơi cư trú cuối cùng: Khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 27/04/2021 | 2:34 PM  | View count: 15

Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì thông báo cho Bà Lê Ánh Tuyết, sinh năm 1972; HKTT: Khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; Nơi cư trú cuối cùng: Khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì thông báo:

“Bà Lê Ánh Tuyết, sinh năm 1972; HKTT: Khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; Nơi cư trú cuối cùng: Khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội hiện ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội trước ngày 28/5/2021 để giải quyết vụ án Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng yêu cầu đòi nợ theo Hợp đồng cho vay số LN190927179784 ngày 28/9/2019 và hợp đồng thẻ tín dụng số 117-P-5186549 ngày 27/9/2019 đã ký giữa VPBANK với bà Tuyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Ai biết được hiện bà Lê Ánh Tuyết đang ở đâu xin thông báo về cho Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội trước ngày 28/5/2021.

Hết thời hạn nêu trên bà Lê Ánh Tuyết không đến Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội để giải quyết vụ kiện thì Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định pháp luật”.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh