THông báo

Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy thông báo cho chị Lê Thị Trà My, sinh năm 1993, nơi cư trú cuối cùng: số 5A ngõ 28/9/34 Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Ngày đăng 25/12/2019 | 3:37 PM  | View count: 13

Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy thông báo cho chị Lê Thị Trà My, sinh năm 1993, nơi cư trú cuối cùng: số 5A ngõ 28/9/34 Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

T òa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú đối với chị Lê Thị Trà My, sinh năm 1993, nơi cư trú cuối cùng: số 5A ngõ 28/9/34 Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy thông báo  cho chị Lê Thị Trà My, sinh năm 1993, nơi cư trú cuối cùng: số 5A ngõ 28/9/34 Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội biệt tích từ năm 2018 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Lê Thị Trà My ở đâu hoặc ai biết chị  Lê Thị Trà M y ở đâu xin liên hệ với anh Hoàng Anh Tuấn , sinh năm 1991 , trú tại: tsố 5A ngõ 28/9/34 Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô hoặc Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày được thông báo, nếu không có thông tin gì về chị Lê Thị Trà My thì tòa án nhân dân quận Cầu Giấy sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh