THông báo

Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm thông báo cho Công ty cổ phần Five 9 Việt Nam (viết tắt công ty Five9) Trụ sở: Tầng 21 Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
Ngày đăng 07/07/2021 | 3:47 PM  | View count: 295

Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm thông báo cho Công ty cổ phần Five 9 Việt Nam (viết tắt công ty Five9) Trụ sở: Tầng 21 Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội  thông báo cho những người có tên dưới đây biết:

1. Công ty cổ phần Five 9 Việt Nam (viết tắt công ty Five9)

Trụ sở: Tầng 21 Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trọng Huấn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

2. Ông Nguyễn Trọng Huấn, sinh năm: 1978

3. Bà Đặng Thị Thân, sinh năm: 1978

Cùng HKTT tại: W1705, Tòa tháp tây Indochina Plaza, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

4. Ông Leung Ka Ching Kevins, sinh năm: 1961, Q uốc tịch: Vương Quốc Anh.

Tạm trú tại: W1705, Tòa tháp tây Indochina Plaza, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

5. Anh Nguyễn Trọng Hùng, sinh năm: 2002

6. Cháu Nguyễn Gia Linh, sinh năm: 2010 do ông Nguyễn Trọng Huấn, bà Đặng Thị Thân (bố mẹ cháu Linh) là đại diện.

Tòa án đang giải quyết vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 54/2020/TLST- DS ngày 30 tháng 11 năm 2020 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo đơn khởi kiện của  Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam. Nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết:

1. Buộc Công ty Five 9 và người có quyền  lợi, nghĩa vụ liên quan thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho NHCT Việt Nam – chi nhánh Hoàng Mai toàn bộ số nợ gốc, nợ lãi tính đến ngày 12/11/2020 của hợp đồng trên là: 2.144.600.83 USD và 30.494.383.162 VND. Trong đó nợ gốc: 2.064.463.05 USD và 28.129.780.625 VND; lãi đến hạn: 70.204.82 USD và 1.745.814.865 VND; lãi quá hạn: 27.932.96 USD và 618.787.672 VND.

2. Buộc Công ty Five9 và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tiếp tục trả tiền lãi phát sinh cho Ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng trên số nợ gốc thực tế cho đến khi Công ty Five9 thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ.

3. Buộc Công ty Five9 và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm của Công ty Five9 để thu hồi khoản nợ theo quy định.

4. Trường hợp Công ty Five9 và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì NHCT Việt Nam có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền thi hành án tiến hành kê biên, phát mại tài sản bảo đảm sau đây để thu hồi nợ:

- Toàn bộ quyền sở hữu căn hộ chung cư số W1705, Tòa tháp tây Indochina Plaza, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội có địa chỉ tại: 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội đứng tên ông Nguyễn Trọng Huấn và bà Đặng Thị Thân.

- Toàn bộ quyền sở hữu 400 trái phiếu đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu do NHCT Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2019 ( Mã số trái phiếu: CTG1929T2) đứng tên chủ sở hữu hợp pháp là Công ty Five9.

                   Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã tiến hành các thủ tục tố tụng cần thiết và quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 27/7/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, địa chỉ: Số 51, phố Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Các đương sự có tên trên phải có mặt vào thời gian, địa điểm Tòa án đã ấn định để tham gia phiên tòa. Trường hợp bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, Tòa án sẽ hoãn phiên tòa lần thứ nhất và ấn định thời gian mở lại phiên tòa vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 17/8/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nếu bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật

Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội  thông báo cho những người có tên dưới đây biết:

1. Công ty cổ phần Five 9 Việt Nam (viết tắt công ty Five9)

Trụ sở: Tầng 21 Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trọng Huấn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

2. Ông Nguyễn Trọng Huấn, sinh năm: 1978

3. Bà Đặng Thị Thân, sinh năm: 1978

Cùng HKTT tại: W1705, Tòa tháp tây Indochina Plaza, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

4. Ông Leung Ka Ching Kevins, sinh năm: 1961, Q uốc tịch: Vương Quốc Anh.

Tạm trú tại: W1705, Tòa tháp tây Indochina Plaza, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

5. Anh Nguyễn Trọng Hùng, sinh năm: 2002

6. Cháu Nguyễn Gia Linh, sinh năm: 2010 do ông Nguyễn Trọng Huấn, bà Đặng Thị Thân (bố mẹ cháu Linh) là đại diện.

Tòa án đang giải quyết vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 54/2020/TLST- DS ngày 30 tháng 11 năm 2020 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo đơn khởi kiện của  Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam. Nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết:

1. Buộc Công ty Five 9 và người có quyền  lợi, nghĩa vụ liên quan thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho NHCT Việt Nam – chi nhánh Hoàng Mai toàn bộ số nợ gốc, nợ lãi tính đến ngày 12/11/2020 của hợp đồng trên là: 2.144.600.83 USD và 30.494.383.162 VND. Trong đó nợ gốc: 2.064.463.05 USD và 28.129.780.625 VND; lãi đến hạn: 70.204.82 USD và 1.745.814.865 VND; lãi quá hạn: 27.932.96 USD và 618.787.672 VND.

2. Buộc Công ty Five9 và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tiếp tục trả tiền lãi phát sinh cho Ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng trên số nợ gốc thực tế cho đến khi Công ty Five9 thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ.

3. Buộc Công ty Five9 và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm của Công ty Five9 để thu hồi khoản nợ theo quy định.

4. Trường hợp Công ty Five9 và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì NHCT Việt Nam có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền thi hành án tiến hành kê biên, phát mại tài sản bảo đảm sau đây để thu hồi nợ:

- Toàn bộ quyền sở hữu căn hộ chung cư số W1705, Tòa tháp tây Indochina Plaza, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội có địa chỉ tại: 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội đứng tên ông Nguyễn Trọng Huấn và bà Đặng Thị Thân.

- Toàn bộ quyền sở hữu 400 trái phiếu đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu do NHCT Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2019 ( Mã số trái phiếu: CTG1929T2) đứng tên chủ sở hữu hợp pháp là Công ty Five9.

                   Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã tiến hành các thủ tục tố tụng cần thiết và quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 27/7/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, địa chỉ: Số 51, phố Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Các đương sự có tên trên phải có mặt vào thời gian, địa điểm Tòa án đã ấn định để tham gia phiên tòa. Trường hợp bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, Tòa án sẽ hoãn phiên tòa lần thứ nhất và ấn định thời gian mở lại phiên tòa vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 17/8/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nếu bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật

Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội  thông báo cho những người có tên dưới đây biết:

1. Công ty cổ phần Five 9 Việt Nam (viết tắt công ty Five9)

Trụ sở: Tầng 21 Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trọng Huấn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

2. Ông Nguyễn Trọng Huấn, sinh năm: 1978

3. Bà Đặng Thị Thân, sinh năm: 1978

Cùng HKTT tại: W1705, Tòa tháp tây Indochina Plaza, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

4. Ông Leung Ka Ching Kevins, sinh năm: 1961, Q uốc tịch: Vương Quốc Anh.

Tạm trú tại: W1705, Tòa tháp tây Indochina Plaza, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

5. Anh Nguyễn Trọng Hùng, sinh năm: 2002

6. Cháu Nguyễn Gia Linh, sinh năm: 2010 do ông Nguyễn Trọng Huấn, bà Đặng Thị Thân (bố mẹ cháu Linh) là đại diện.

Tòa án đang giải quyết vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 54/2020/TLST- DS ngày 30 tháng 11 năm 2020 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo đơn khởi kiện của  Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam. Nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết:

1. Buộc Công ty Five 9 và người có quyền  lợi, nghĩa vụ liên quan thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho NHCT Việt Nam – chi nhánh Hoàng Mai toàn bộ số nợ gốc, nợ lãi tính đến ngày 12/11/2020 của hợp đồng trên là: 2.144.600.83 USD và 30.494.383.162 VND. Trong đó nợ gốc: 2.064.463.05 USD và 28.129.780.625 VND; lãi đến hạn: 70.204.82 USD và 1.745.814.865 VND; lãi quá hạn: 27.932.96 USD và 618.787.672 VND.

2. Buộc Công ty Five9 và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tiếp tục trả tiền lãi phát sinh cho Ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng trên số nợ gốc thực tế cho đến khi Công ty Five9 thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ.

3. Buộc Công ty Five9 và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm của Công ty Five9 để thu hồi khoản nợ theo quy định.

4. Trường hợp Công ty Five9 và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì NHCT Việt Nam có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền thi hành án tiến hành kê biên, phát mại tài sản bảo đảm sau đây để thu hồi nợ:

- Toàn bộ quyền sở hữu căn hộ chung cư số W1705, Tòa tháp tây Indochina Plaza, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội có địa chỉ tại: 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội đứng tên ông Nguyễn Trọng Huấn và bà Đặng Thị Thân.

- Toàn bộ quyền sở hữu 400 trái phiếu đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu do NHCT Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2019 ( Mã số trái phiếu: CTG1929T2) đứng tên chủ sở hữu hợp pháp là Công ty Five9.

                   Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã tiến hành các thủ tục tố tụng cần thiết và quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 27/7/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, địa chỉ: Số 51, phố Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Các đương sự có tên trên phải có mặt vào thời gian, địa điểm Tòa án đã ấn định để tham gia phiên tòa. Trường hợp bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, Tòa án sẽ hoãn phiên tòa lần thứ nhất và ấn định thời gian mở lại phiên tòa vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 17/8/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nếu bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật

Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội  thông báo cho những người có tên dưới đây biết:

1. Công ty cổ phần Five 9 Việt Nam (viết tắt công ty Five9)

Trụ sở: Tầng 21 Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trọng Huấn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

2. Ông Nguyễn Trọng Huấn, sinh năm: 1978

3. Bà Đặng Thị Thân, sinh năm: 1978

Cùng HKTT tại: W1705, Tòa tháp tây Indochina Plaza, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

4. Ông Leung Ka Ching Kevins, sinh năm: 1961, Q uốc tịch: Vương Quốc Anh.

Tạm trú tại: W1705, Tòa tháp tây Indochina Plaza, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

5. Anh Nguyễn Trọng Hùng, sinh năm: 2002

6. Cháu Nguyễn Gia Linh, sinh năm: 2010 do ông Nguyễn Trọng Huấn, bà Đặng Thị Thân (bố mẹ cháu Linh) là đại diện.

Tòa án đang giải quyết vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 54/2020/TLST- DS ngày 30 tháng 11 năm 2020 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo đơn khởi kiện của  Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam. Nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết:

1. Buộc Công ty Five 9 và người có quyền  lợi, nghĩa vụ liên quan thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho NHCT Việt Nam – chi nhánh Hoàng Mai toàn bộ số nợ gốc, nợ lãi tính đến ngày 12/11/2020 của hợp đồng trên là: 2.144.600.83 USD và 30.494.383.162 VND. Trong đó nợ gốc: 2.064.463.05 USD và 28.129.780.625 VND; lãi đến hạn: 70.204.82 USD và 1.745.814.865 VND; lãi quá hạn: 27.932.96 USD và 618.787.672 VND.

2. Buộc Công ty Five9 và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tiếp tục trả tiền lãi phát sinh cho Ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng trên số nợ gốc thực tế cho đến khi Công ty Five9 thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ.

3. Buộc Công ty Five9 và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm của Công ty Five9 để thu hồi khoản nợ theo quy định.

4. Trường hợp Công ty Five9 và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì NHCT Việt Nam có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền thi hành án tiến hành kê biên, phát mại tài sản bảo đảm sau đây để thu hồi nợ:

- Toàn bộ quyền sở hữu căn hộ chung cư số W1705, Tòa tháp tây Indochina Plaza, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội có địa chỉ tại: 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội đứng tên ông Nguyễn Trọng Huấn và bà Đặng Thị Thân.

- Toàn bộ quyền sở hữu 400 trái phiếu đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu do NHCT Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2019 ( Mã số trái phiếu: CTG1929T2) đứng tên chủ sở hữu hợp pháp là Công ty Five9.

                   Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã tiến hành các thủ tục tố tụng cần thiết và quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 27/7/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, địa chỉ: Số 51, phố Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Các đương sự có tên trên phải có mặt vào thời gian, địa điểm Tòa án đã ấn định để tham gia phiên tòa. Trường hợp bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, Tòa án sẽ hoãn phiên tòa lần thứ nhất và ấn định thời gian mở lại phiên tòa vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 17/8/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nếu bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật

Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội  thông báo cho những người có tên dưới đây biết:

1. Công ty cổ phần Five 9 Việt Nam (viết tắt công ty Five9)

Trụ sở: Tầng 21 Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trọng Huấn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

2. Ông Nguyễn Trọng Huấn, sinh năm: 1978

3. Bà Đặng Thị Thân, sinh năm: 1978

Cùng HKTT tại: W1705, Tòa tháp tây Indochina Plaza, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

4. Ông Leung Ka Ching Kevins, sinh năm: 1961, Q uốc tịch: Vương Quốc Anh.

Tạm trú tại: W1705, Tòa tháp tây Indochina Plaza, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

5. Anh Nguyễn Trọng Hùng, sinh năm: 2002

6. Cháu Nguyễn Gia Linh, sinh năm: 2010 do ông Nguyễn Trọng Huấn, bà Đặng Thị Thân (bố mẹ cháu Linh) là đại diện.

Tòa án đang giải quyết vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 54/2020/TLST- DS ngày 30 tháng 11 năm 2020 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo đơn khởi kiện của  Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam. Nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết:

1. Buộc Công ty Five 9 và người có quyền  lợi, nghĩa vụ liên quan thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho NHCT Việt Nam – chi nhánh Hoàng Mai toàn bộ số nợ gốc, nợ lãi tính đến ngày 12/11/2020 của hợp đồng trên là: 2.144.600.83 USD và 30.494.383.162 VND. Trong đó nợ gốc: 2.064.463.05 USD và 28.129.780.625 VND; lãi đến hạn: 70.204.82 USD và 1.745.814.865 VND; lãi quá hạn: 27.932.96 USD và 618.787.672 VND.

2. Buộc Công ty Five9 và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tiếp tục trả tiền lãi phát sinh cho Ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng trên số nợ gốc thực tế cho đến khi Công ty Five9 thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ.

3. Buộc Công ty Five9 và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm của Công ty Five9 để thu hồi khoản nợ theo quy định.

4. Trường hợp Công ty Five9 và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì NHCT Việt Nam có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền thi hành án tiến hành kê biên, phát mại tài sản bảo đảm sau đây để thu hồi nợ:

- Toàn bộ quyền sở hữu căn hộ chung cư số W1705, Tòa tháp tây Indochina Plaza, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội có địa chỉ tại: 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội đứng tên ông Nguyễn Trọng Huấn và bà Đặng Thị Thân.

- Toàn bộ quyền sở hữu 400 trái phiếu đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu do NHCT Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2019 ( Mã số trái phiếu: CTG1929T2) đứng tên chủ sở hữu hợp pháp là Công ty Five9.

                   Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã tiến hành các thủ tục tố tụng cần thiết và quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 27/7/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, địa chỉ: Số 51, phố Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Các đương sự có tên trên phải có mặt vào thời gian, địa điểm Tòa án đã ấn định để tham gia phiên tòa. Trường hợp bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, Tòa án sẽ hoãn phiên tòa lần thứ nhất và ấn định thời gian mở lại phiên tòa vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 17/8/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nếu bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật

Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội  thông báo cho những người có tên dưới đây biết:

1. Công ty cổ phần Five 9 Việt Nam (viết tắt công ty Five9)

Trụ sở: Tầng 21 Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trọng Huấn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

2. Ông Nguyễn Trọng Huấn, sinh năm: 1978

3. Bà Đặng Thị Thân, sinh năm: 1978

Cùng HKTT tại: W1705, Tòa tháp tây Indochina Plaza, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

4. Ông Leung Ka Ching Kevins, sinh năm: 1961, Q uốc tịch: Vương Quốc Anh.

Tạm trú tại: W1705, Tòa tháp tây Indochina Plaza, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

5. Anh Nguyễn Trọng Hùng, sinh năm: 2002

6. Cháu Nguyễn Gia Linh, sinh năm: 2010 do ông Nguyễn Trọng Huấn, bà Đặng Thị Thân (bố mẹ cháu Linh) là đại diện.

Tòa án đang giải quyết vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 54/2020/TLST- DS ngày 30 tháng 11 năm 2020 về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng theo đơn khởi kiện của  Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam. Nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết:

1. Buộc Công ty Five 9 và người có quyền  lợi, nghĩa vụ liên quan thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho NHCT Việt Nam – chi nhánh Hoàng Mai toàn bộ số nợ gốc, nợ lãi tính đến ngày 12/11/2020 của hợp đồng trên là: 2.144.600.83 USD và 30.494.383.162 VND. Trong đó nợ gốc: 2.064.463.05 USD và 28.129.780.625 VND; lãi đến hạn: 70.204.82 USD và 1.745.814.865 VND; lãi quá hạn: 27.932.96 USD và 618.787.672 VND.

2. Buộc Công ty Five9 và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tiếp tục trả tiền lãi phát sinh cho Ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng trên số nợ gốc thực tế cho đến khi Công ty Five9 thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ.

3. Buộc Công ty Five9 và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm của Công ty Five9 để thu hồi khoản nợ theo quy định.

4. Trường hợp Công ty Five9 và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì NHCT Việt Nam có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền thi hành án tiến hành kê biên, phát mại tài sản bảo đảm sau đây để thu hồi nợ:

- Toàn bộ quyền sở hữu căn hộ chung cư số W1705, Tòa tháp tây Indochina Plaza, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội có địa chỉ tại: 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội đứng tên ông Nguyễn Trọng Huấn và bà Đặng Thị Thân.

- Toàn bộ quyền sở hữu 400 trái phiếu đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu do NHCT Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2019 ( Mã số trái phiếu: CTG1929T2) đứng tên chủ sở hữu hợp pháp là Công ty Five9.

                   Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã tiến hành các thủ tục tố tụng cần thiết và quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 27/7/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, địa chỉ: Số 51, phố Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Các đương sự có tên trên phải có mặt vào thời gian, địa điểm Tòa án đã ấn định để tham gia phiên tòa. Trường hợp bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, Tòa án sẽ hoãn phiên tòa lần thứ nhất và ấn định thời gian mở lại phiên tòa vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 17/8/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nếu bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh