THông báo

Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn thông báo tìm kiếm bà Đỗ Thị Xuân, sinh năm 1950. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 17/06/2021 | 2:15 PM  | View count: 78

Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn thông báo tìm kiếm bà Đỗ Thị Xuân, sinh năm 1950. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

            1 – Thông báo tìm kiếm bà Đỗ Thị Xuân, sinh năm 1950.

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

          Bà Đỗ Thị Xuân vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2018 đến nay không có tin tức gì.

           2 - Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Đỗ Thị Xuân liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội địa chỉ số 97 Quốc lộ 3, tổ 11, thị trấn Sóc Sơn, thành phố Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là mất tích hoặc ai biết được tin tức về bà Đỗ Thị Xuân thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo địa chỉ như trên, ủy ban nhân dân xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, người yêu cầu.

        3 – Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Đỗ Thị Xuân thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh