THông báo

Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức thông báo bà Nguyễn Thị Dậu, sinh năm 1969, địa chỉ: Thôn 4, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 10/06/2021 | 8:39 AM  | View count: 84

Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức thông báo bà Nguyễn Thị Dậu, sinh năm 1969, địa chỉ: Thôn 4, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

THÔNG BÁO

TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CU TRÚ

 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI ĐỨC - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ vào các Điều 381, 382, 383, 384, 385 và Điều 386 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Xét đơn yêu cầu yêu cầu tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và các tài liệu kèm theo của anh Nguyễn Trần Được, địa chỉ: Thôn 4, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Nguyễn Thị Dậu, sinh năm 1969, địa chỉ: Thôn 4, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã chết.

QUYẾT ĐỊNH

1. Áp dụng biện pháp thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú bằng biện pháp nhắn tin đối với:

+ Bà Nguyễn Thị Dậu, sinh năm 1969, địa chỉ: Thôn 4, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Nội dung nhắn tin:  

Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức thông báo bà Nguyễn Thị Dậu, sinh năm 1969, địa chỉ: Thôn 4, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Nay bà Dậu ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức để giải quyết việc anh Nguyễn Trần Được yêu cầu Tòa án tuyên bố bà đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Dậu không có mặt thì TAND huyện Hoài Đức sẽ giải quyết theo luật định”. 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh