THông báo

Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn Ba, sinh năm 1968. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Hà Xá, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 17/05/2021 | 8:15 AM  | View count: 75

Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn Ba, sinh năm 1968. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Hà Xá, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ ĐÃ CHẾT

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ ĐỨC – TP. HÀ NỘI

Căn cứ Điều 392 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ Điều 71 Bộ luật Dân sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số: 30/2021/TLST-VDS ngày 06 tháng 5 năm 2021 về việc Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết theo đơn yêu cầu của ông Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1963, địa chỉ cư trú: Thôn Hà Xá, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn Ba, sinh năm 1968.

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Hà Xá, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Ba vắng mặt tại nơi cư trú cuối cùng từ năm 1984.

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Văn Ba liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội theo địa chỉ: Phố Đại Đồng, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Nguyễn Văn Ba thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội theo địa chỉ như trên; Ủy ban nhân dân xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội theo địa chỉ: Thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Văn Phúc địa chỉ như trên.

          3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Nguyễn Văn Ba thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh