THông báo

Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội thông báo tìm kiếm: anh Nguyễn Hùng Quân - SN 1983, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Nội Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Ngày đăng 30/03/2021 | 2:09 PM  | View count: 34

Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội thông báo tìm kiếm: anh Nguyễn Hùng Quân - SN 1983, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Nội Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội thông báo tìm kiếm: anh Nguyễn Hùng Quân - SN 1983, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Nội Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Anh Nguyễn Hùng Quân vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2011. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Nguyễn Hùng Quân liên hệ với TAND huyện Thanh Trì, TP Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về anh Nguyễn Hùng Quân thì thông báo cho TAND huyện Thanh Trì, TP Hà Nội; UBND xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội; chị Nguyễn Thị Phượng (chỗ ở: Thôn Tân Trại, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội). Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của anh Nguyễn Hùng Quân thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh