THông báo

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Cầu Tài, sinh năm 1931; Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Giao Tất, xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội
Ngày đăng 13/05/2021 | 3:51 PM  | View count: 99

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Cầu Tài, sinh năm 1931; Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Giao Tất, xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội

 

QUYẾT ĐỊNH:

1. Thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Cầu Tài, sinh năm 1931; Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Giao Tất, xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội đã vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 23/9/2003.

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Cầu Tài liên hệ với Toà án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà nội theo địa chỉ số 25, đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Tp Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Nguyễn Cầu Tài thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm theo địa chỉ như trên, Ủy ban nhân dân xã Kim Sơn, người yêu cầu là bà Nguyễn Thị Tơn.

 3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Nguyễn Cầu Tài thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh