THông báo

Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức thông báo tìm kiếm: ông Nguyễn Đình Hữu, sinh năm 1947, nơi cư trú cuối cùng tại: Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 04/05/2021 | 3:00 PM  | View count: 83

Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức thông báo tìm kiếm: ông Nguyễn Đình Hữu, sinh năm 1947, nơi cư trú cuối cùng tại: Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH:

1. Thông báo tìm kiếm: ông Nguyễn Đình Hữu, sinh năm 1947, nơi cư trú cuối cùng tại: Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Ông Hữu vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1979.

          2. Khi biết được thông tin này, đề nghị ông Hữu liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, theo địa chỉ: Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Hữu thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội theo địa chỉ trên; Ủy ban nhân dân xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; người yêu cầu.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Hữu thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh