THông báo

Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn thông báo tìm kiếm ông Lưu Minh Đảm, sinh năm 1968. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
Ngày đăng 16/03/2021 | 2:54 PM  | View count: 194

Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn thông báo tìm kiếm ông Lưu Minh Đảm, sinh năm 1968. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Quyết Định

            1 -Thông báo tìm kiếm ông Lưu Minh Đảm, sinh năm 1968.

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

          Ông Lưu Minh Đảm vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 9/2017 đến nay không có tin tức gì.

           2 - Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Lưu Minh Đảm liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn – TP Hà Nội địa chỉ số 97 Quốc lộ 3, tổ 11, thị trấn Sóc Sơn, thành phố Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là mất tích hoặc ai biết được tin tức về ông Lưu Minh Đảm thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn – thành phố Hà Nội theo địa chỉ như trên, ủy ban nhân dân xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, người yêu cầu.

        3 – Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kÓ tõ ngµy đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Lưu Minh Đảm thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh