THông báo

Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân thông báo về quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự vụ án dân sự số: 100/2020/TLST-KDTM ngày 16.12.2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu”
Ngày đăng 23/02/2021 | 2:46 PM  | View count: 75

Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân thông báo về quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự vụ án dân sự số: 100/2020/TLST-KDTM ngày 16.12.2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu”

THÔNG BÁO

VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ TỐ TỤNG DÂN SỰ

Kính gửi:

1. Công ty cổ phần tư vấn và Đầu tư TC An Bình- là nguyên đơn

Địa chỉ: Tổ 7, tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

2. Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Tài Nguyên – Là bị đơn

Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà Thăng Long, số 98 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

3. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Môi trường tỉnh Điện Biên – Là người có quyền và nghĩa vụ liên quan

Địa chỉ: Dự án khu nhà ở Tân Thanh, tổ dân phố 21, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

4. Công ty cổ phần tài chính điện lực – Là người có quyền và nghĩa vụ liên quan

Địa chỉ trụ sở: tầng 14, 15 và 16 tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân đang thụ lý giải quyết theo trình tự sơ thẩm vụ án dân sự số: 100/2020/TLST-KDTM  ngày 16.12.2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu” giữa:

Nguyên đơn: Công ty cổ phần tư vấn và Đầu tư TC An Bình

Địa chỉ: Tổ 7, tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Bị đơn : Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Tài Nguyên

Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà Thăng Long, số 98 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án:

1. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Môi trường tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Dự án khu nhà ở Tân Thanh, tổ dân phố 21, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

2. Công ty cổ phần tài chính điện lực

Địa chỉ trụ sở: tầng 14, 15 và 16 tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Các đương sự trên tham gia tố tụng trong vụ án với tư cách là nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân đã có Thông báo thụ lý vụ án, Thông báo thay đổi địa vị tố tụng dân sự gửi tới các đương sự. Nội dung của Thông báo thụ lý vụ án đã có hướng dẫn về quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự của các đương sự, cụ thể: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo thụ lý vụ án, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải nộp cho Toà án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn và các tài liệu, chứng cứ kèm theo, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập (nếu có). Trường hợp cần gia hạn, thì phải có đơn xin gia hạn gửi cho Toà án nêu rõ lý do để Toà án xem xét. Hết thời hạn này mà người được thông báo không nộp cho cho Tòa án văn bản về ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện thì Toà án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự, Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân bằng văn bản này hướng dẫn cụ thể hơn và quyền, nghĩa vụ, thông báo cho các đương sự được biết: khi tham gia tố tụng, quyền và nghĩa vụ của đương sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án được thực hiện theo quy định tại các Điều 70, 71, 72 và 73 của Bộ luật tố tụng dân sự. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, các đương sự có nghĩa vụ đến Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, địa chỉ: khu nội chính quận Thanh Xuân, số 27 đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp các đương sự không đến được, có thể ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng hoặc có văn bản trình bày yêu cầu liên quan đến nội dung vụ án, và xin vắng mặt trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án cho đến khi vụ án được xét xử xong. Kèm theo là các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho quan điểm của mình. Cụ thể:

Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết bao gồm:

1. Buộc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ tài nguyên trả cho Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinace) toàn bộ khoản nợ chưa thanh toán, tạm tính đến ngày 31.11.2020 theo hợp đồng đặt mua trái phiếu số 53/2018/HĐĐMTP/EVNFC-DVTAINGUYEN ngày 12.10.2018, bao gồm: nợ gốc: 46.000.000.000 đồng; lãi trong hạn: 1.261.534.247 đồng; lãi quá hạn: 4.761.945.205 đồng; lãi chậm thanh toán lãi: 480.558.555 đồng; phạt vi phạm: 3.680.000.000 đồng. Tổng cộng: 56.184.038.007 đồng.

2. Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Tài Nguyên phải thanh toán tiền lãi quá hạn tiếp tục phát sinh từ ngày 01.12.2020 cho đến khi thanh toán hết toàn bộ khoản nợ gốc cho Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinace). Khoản tiền lãi này được tính trên số dư nợ gốc còn lại chưa thanh toán theo mức lãi suất quá hạn thỏa thuận trong hợp đồng đặt mua trái phiếu số 53/2018/HĐĐMTP/EVNFC-DVTAINGUYEN ngày 12.10.2018.

3. Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Tài Nguyên phải thanh toán tiền lãi chậm thanh toán lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 01.12.2020 cho đến khi thanh toán hết toàn bộ khoản nợ gốc cho Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinace). Khoản tiền lãi này được tính trên số dư nợ lãi chậm thanh toán theo mức lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng đặt mua trái phiếu số 53/2018/HĐĐMTP/EVNFC-DVTAINGUYEN ngày 12.10.2018.

4. Trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Tài Nguyên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ thì Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinace) có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để buộc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Tài Nguyên thực hiện nghĩa vụ trả nợ, bao gồm việc xử lý các tài sản bảo đảm bao gồm:

- Toàn bộ giá trị quyền tài sản phát sinh từ việc thực hiện dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm tại phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Môi trường tỉnh Điện Biên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi toàn bộ nguồn thu, lợi ích bằng tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm.

- Các khoản thu tiền/quyền đòi nợ/ các khoản phải thu của Bên thế chấp phát sinh theo các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, hợp đồng/thỏa thuận hứa mua, hứa bán, đặt cọc mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm và/hoặc các giao dịch được thể hiện theo bất cứ hình thức nào khác theo quy định của pháp luật được ký kết giữa bên thế chấp và khách hàng/ đối tác của bên thế chấp.

- Tài sản khác thuộc và không thể tách rời các tài sản thế chấp được nêu ở trên, bao gồm:

+ Tài sản đã hình thành và hình thành trong tương lai gắn liền với tài sản thế chấp, tài sản được lắp đặt/ gắn cố định thêm vào tài sản thế chấp nhưng không được mô tả trong các giấy tờ pháp lý.

+ Nếu tài sản thế chấp có vật phụ thì vật phụ đó cũng thuộc tài sản thế chấp, kể cả trừng hợp thế chấp một phần bất động sản có vật phụ;

+ Nếu tài sản thế chấpbị quy hoạch, giải tỏa, trưng thu … theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì toàn bộ số tiền và hoặc tài sản được đền bù, bồi thường cũng thuộc tài sản thế chấp.

+ Nếu tài sản thế chấpbị thiệt hại thì toàn bộ số tiền/tài sản được đền bù, bồi thường cũng là tài sản thế chấp.

+ Nếu tài sản thế chấp có bảo hiểm thì toàn bộ số tiền bảo hiểm có được (nếu có) cũng là tài sản thế chấp. Các bên thỏa thuận về việc mua bảo hiểm cho tài sản thế chấp.

5.Trường hợp đã xử lý các tài sản bảo đảm nhưng không đủ để thu hồi nợ, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Tài Nguyên có nghĩa vụ dùng tài sản khác để thanh toán nợ cho Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinace) theo quy định của pháp luật.

Các tài liệu nộp kèm theo đơn khởi kiện đã được ghi trong Thông báo thụ lý vụ án số 100/2020/TB-TLVA ngày 16.12.2020 của Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân.

- Các đương sự có ý kiến như thế nào về yêu cầu khởi kiện của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinace), nay đã chuyển giao sang Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tài Nguyên và các tài liệu, chứng cứ đã nộp kèm theo đơn khởi kiện?

- Các đương sự có quyền giao nộp tài liệu chứng cứ cho Tòa án, vậy người được thông báo có giao nộp chứng cứ gì không?

- Các đương sự có đề nghị gì thêm với Tòa án không?

Văn bản tài liệu của các đương sự gửi đến Tòa án theo địa chỉ: Thẩm phán Phương Thảo, điện thoại: 0989098601; Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, khu nội chính quận Thanh Xuân, số 27 đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh