THông báo

Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân thông báo về việc thay đổi địa vị tố tụng vụ án kinh doanh thương mại số: 100/2020/TLST-DS về việc “Tranh chấp hợp đồng đặt mua trái phiếu”
Ngày đăng 23/02/2021 | 2:42 PM  | View count: 328

Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân thông báo về việc thay đổi địa vị tố tụng vụ án kinh doanh thương mại số: 100/2020/TLST-DS về việc “Tranh chấp hợp đồng đặt mua trái phiếu”

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA VỊ TỐ TỤNG DÂN SỰ

Kính gửi:

1. Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

2. Công ty cổ phần tư vấn và Đầu tư TC An Bình- là nguyên đơn

Địa chỉ: Tổ 7, tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

3. Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Tài Nguyên – Là bị đơn

Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà Thăng Long, số 98 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

4. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Môi trường tỉnh Điện Biên – Là người có quyền và nghĩa vụ liên quan

Địa chỉ: Dự án khu nhà ở Tân Thanh, tổ dân phố 21, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

5. Công ty cổ phần tài chính điện lực – Là người có quyền và nghĩa vụ liên quan

Địa chỉ trụ sở: tầng 14, 15 và 16 tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Ngày 16 tháng 12 năm 2020,Toà án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã thụ lý vụ án kinh doanh thương mại số: 100/2020/TLST-DS  về việc “Tranh chấp hợp đồng đặt mua trái phiếu”.

Theo đơn khởi kiện của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinace).

Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết bao gồm:

1. Buộc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ tài nguyên trả cho Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinace) toàn bộ khoản nợ chưa thanh toán, tạm tính đến ngày 31.11.2020 theo hợp đồng đặt mua trái phiếu số 53/2018/HĐĐMTP/EVNFC-DVTAINGUYEN ngày 12.10.2018, bao gồm: nợ gốc: 46.000.000.000 đồng; lãi trong hạn: 1.261.534.247 đồng; lãi quá hạn: 4.761.945.205 đồng; lãi chậm thanh toán lãi: 480.558.555 đồng; phạt vi phạm: 3.680.000.000 đồng. Tổng cộng: 56.184.038.007 đồng.

2. Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Tài Nguyên phải thanh toán tiền lãi quá hạn tiếp tục phát sinh từ ngày 01.12.2020 cho đến khi thanh toán hết toàn bộ khoản nợ gốc cho Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinace). Khoản tiền lãi này được tính trên số dư nợ gốc còn lại chưa thanh toán theo mức lãi suất quá hạn thỏa thuận trong hợp đồng đặt mua trái phiếu số 53/2018/HĐĐMTP/EVNFC-DVTAINGUYEN ngày 12.10.2018.

3. Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Tài Nguyên phải thanh toán tiền lãi chậm thanh toán lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 01.12.2020 cho đến khi thanh toán hết toàn bộ khoản nợ gốc cho Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinace). Khoản tiền lãi này được tính trên số dư nợ lãi chậm thanh toán theo mức lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng đặt mua trái phiếu số 53/2018/HĐĐMTP/EVNFC-DVTAINGUYEN ngày 12.10.2018.

4. Trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Tài Nguyên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ thì Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinace) có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để buộc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Tài Nguyên thực hiện nghĩa vụ trả nợ, bao gồm việc xử lý các tài sản bảo đảm bao gồm:

- Toàn bộ giá trị quyền tài sản phát sinh từ việc thực hiện dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm tại phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Môi trường tỉnh Điện Biên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi toàn bộ nguồn thu, lợi ích bằng tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm.

- Các khoản thu tiền/quyền đòi nợ/ các khoản phải thu của Bên thế chấp phát sinh theo các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, hợp đồng/thỏa thuận hứa mua, hứa bán, đặt cọc mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên dự án Khu nhà ở phía Tây sông Nậm Rốm và/hoặc các giao dịch được thể hiện theo bất cứ hình thức nào khác theo quy định của pháp luật được ký kết giữa bên thế chấp và khách hàng/ đối tác của bên thế chấp.

- Tài sản khác thuộc và không thể tách rời các tài sản thế chấp được nêu ở trên, bao gồm:

+ Tài sản đã hình thành và hình thành trong tương lai gắn liền với tài sản thế chấp, tài sản được lắp đặt/ gắn cố định thêm vào tài sản thế chấp nhưng không được mô tả trong các giấy tờ pháp lý.

+ Nếu tài sản thế chấp có vật phụ thì vật phụ đó cũng thuộc tài sản thế chấp, kể cả trừng hợp thế chấp một phần bất động sản có vật phụ;

+ Nếu tài sản thế chấpbị quy hoạch, giải tỏa, trưng thu … theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì toàn bộ số tiền và hoặc tài sản được đền bù, bồi thường cũng thuộc tài sản thế chấp.

+ Nếu tài sản thế chấpbị thiệt hại thì toàn bộ số tiền/tài sản được đền bù, bồi thường cũng là tài sản thế chấp.

+ Nếu tài sản thế chấp có bảo hiểm thì toàn bộ số tiền bảo hiểm có được (nếu có) cũng là tài sản thế chấp. Các bên thỏa thuận về việc mua bảo hiểm cho tài sản thế chấp.

5.Trường hợp đã xử lý các tài sản bảo đảm nhưng không đủ để thu hồi nợ, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Tài Nguyên có nghĩa vụ dùng tài sản khác để thanh toán nợ cho Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinace) theo quy định của pháp luật.

Vụ án được thụ lý giải quyết theo thủ tục thông thường.

Kèm theo đơn khởi kiện, người khởi kiện đã nộp các tài liệu, chứng cứ sau đây:

1. Hồ sơ pháp lý của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinace).

2. Hồ sơ pháp lý của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Tài Nguyên.

3. hợp đồng đặt mua trái phiếu số 53/2018/HĐĐMTP/EVNFC-DVTAINGUYEN ngày 12.10.2018; Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu; Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Tài Nguyên và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Môi trường tỉnh Điện Biên; Công văn; chứng từ thanh toán; Bảng tính lãi.

4. Hồ sơ liên quan đến tài sản bảo đảm: Hợp đồng thế chấp; văn bản chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm.

Ngày 23.12.2020, Công ty tài chính cổ phần Điện Lực đã chuyển nhượng toàn bộ khoản nợ và quyền đòi nợ trên cho Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư TC An Bình. Ngày 23.02.2021, Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư TC An Bình có lời khai xác nhận việc kế thừa quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng mua bán nợ và giữ nguyên yêu cầu khởi kiện như đơn khởi kiện của Công ty tài chính cổ phần Điện Lực.

 Để Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật, đảm bảo cho các đương sự thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình, Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân thông báo việc thay đổi địa vị tố tụng như trên cho Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân và các đương sự trong vụ án được biết.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh