THông báo

Tòa án nhân dân huyện Ba Vì thông báo tìm kiếm: Chị Nguyễn Thị Vân, s/n1988; Cháu Nguyễn Thị Lan Anh ,s/n 06/8/2012; cháu Nguyễn Thị Kim Anh , s/n11/05/2014. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Hoắc Châu, xã Châu Sơn, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.
Ngày đăng 26/01/2021 | 11:20 AM  | View count: 88

Tòa án nhân dân huyện Ba Vì thông báo tìm kiếm: Chị Nguyễn Thị Vân, s/n1988; Cháu Nguyễn Thị Lan Anh ,s/n 06/8/2012; cháu Nguyễn Thị Kim Anh , s/n11/05/2014. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Hoắc Châu, xã Châu Sơn, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

1.Thông báo tìm kiếm: Chị Nguyễn Thị Vân - sinh năm 1988; Cháu Nguyễn Thị Lan Anh – sinh ngày 06/8/2012; cháu Nguyễn Thị Kim Anh – sinh ngày 11/05/2014.

          Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Hoắc Châu, xã Châu Sơn,  huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

          Chị Nguyễn Thị Vân, cháu Nguyễn Thị Lan Anh, cháu Nguyễn Thị Kim Anh vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 08/12/2016.

          2. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Nguyễn Thị Vân, cháu Nguyễn Thị Lan Anh, cháu Nguyễn Thị Kim Anh liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Ba Vì - TP. Hà Nội theo địa chỉ: Số 5 đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì - TP. Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Nguyễn Thị Vân, cháu Nguyễn Thị Lan Anh, cháu Nguyễn Thị Kim Anh thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Ba Vì - TP. Hà Nội (theo địa chỉ như trên), Ủy ban nhân dân xã Châu Sơn – huyện Ba Vì – TP. Hà Nội, người yêu cầu.

          3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của chị Nguyễn Thị  Vân, cháu Nguyễn Thị Lan Anh, cháu cháu Nguyễn Thị Kim Anh thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh