THông báo

Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức thông báo tìm Chị Bùi Thị Phương, sinh năm 1973, nơi đăng ký HKTT và cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 10/12/2020 | 9:17 AM  | View count: 213

Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức thông báo tìm Chị Bùi Thị Phương, sinh năm 1973, nơi đăng ký HKTT và cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Thông báo tìm kiếm: Chị Bùi Thị Phương, sinh năm 1973; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Chị Bùi Thị Phương vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1997.

          2. Khi biết được thông tin này, đề nghị chị Phương liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, theo địa chỉ: Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về chị Phương thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội theo địa chỉ trên; Ủy ban nhân dân xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; người yêu cầu.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của chị Phương thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh