THông báo

Tòa án nhân dân huyện Đông Anh thông báo tìm kiếm đối với: Anh Nguyễn Mạnh Hưng, sinh năm 1988. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Thượng Phúc, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Ngày đăng 25/11/2020 | 3:31 PM  | View count: 46

Tòa án nhân dân huyện Đông Anh thông báo tìm kiếm đối với: Anh Nguyễn Mạnh Hưng, sinh năm 1988. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Thượng Phúc, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Thông báo tìm kiếm đối với:

Anh Nguyễn Mạnh Hưng, sinh năm 1988.

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Thượng Phúc, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Anh Nguyễn Mạnh Hưng vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 31 tháng 12 năm 2005

Khi biết được thông báo này, đề nghị

anh Hưng

liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Đông Anh  để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về

anh Hưng

thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, Ủy ban nhân dân xã Bắc Hồng và  người yêu cầu là ông Nguyễn Thế Hiến.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Nguyễn Mạnh Hưng thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích."

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh