THông báo

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm thông báo tìm kiếm bà Đặng Thị Dung, sinh năm 1962 Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Trung Quan 1, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 05/11/2020 | 2:15 PM  | View count: 31

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm thông báo tìm kiếm bà Đặng Thị Dung, sinh năm 1962 Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Trung Quan 1, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông báo tìm kiếm bà Đặng Thị Dung, sinh năm 1962

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Trung Quan 1, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Bà Đặng Thị Dung vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1992.

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Đặng Thị Dung liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội theo địa chỉ: số 25 đường Cổ Bi, thị trấn Trâu Qùy, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về bà Đặng Thị Dung thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm theo địa chỉ như trên, Ủy ban nhân dân xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, người yêu cầu.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Đặng Thị Dung thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh