THông báo

Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân thông báo cho Đinh Thị Hà Ngân; sinh năm 1969. Nơi cư trú: Số 80 Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Ngày đăng 10/11/2020 | 2:58 PM  | View count: 150

Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân thông báo cho Đinh Thị Hà Ngân; sinh năm 1969. Nơi cư trú: Số 80 Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH

YÊU CẦU CUNG CẤP CHỨNG CỨ, TÀI LIỆU

Toµ ¸n nh©n d©n quËn THANH XUÂN

Căn cứ vµo Điều 97 và Điều 106 của Bộ luật tố tụng dân sự;

C¨n cø vµo hå s¬ vô ¸n dân sự thô lý sè 45/2020/DSST ngày 20 tháng 5 năm 2020 về việc tranh chấp Hợp đồng tín dụng; giữa:

Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV);

Trụ sở chính: Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Đức Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Bị đơn: bà Đinh Thị Hà Ngân - sinh năm 1969. Nơi cư trú: Số 80 Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngày 20 tháng 5 năm 2020 Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân đã thụ lý vụ án số 45/2020/TLST- DS về việc Tranh chấp Hợp đồng tín dụng.

Để có căn cứ giải quyết vụ án;

QUYẾT ĐỊNH

  Yêu cầu: bà Đinh Thị Hà Ngân; sinh năm 1969. Nơi cư trú: Số 80 Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội;

         Cung cấp cho Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân:

  •  V¨n b¶n ghi ý kiÕn cña m×nh ®èi víi yªu cÇu cña nguyên đơn và các tài liệu chứng cứ kèm theo; đơn yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập (nÕu cã). 

        - Văn bản ủy quyền (nếu có).    

 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, yêu cầu các đương sự trên cung cấp cho Toà án tài liệu, chứng cứ nêu trên.Trong trường hợp không cung cấp được tài liệu chứng cứ thì phải thông báo cho Tòa án biết, trong đó ghi rõ lý do của việc không cung cấp được tài liệu, chứng cứ. 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh