THông báo

Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân thông báo cho Bà Đỗ Thị Tuyết – Sinh năm: 1959; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và địa chỉ cư trú: 127B2 Giải Phóng, Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 31/08/2020 | 10:21 AM  | View count: 344

Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân thông báo cho Bà Đỗ Thị Tuyết – Sinh năm: 1959; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và địa chỉ cư trú: 127B2 Giải Phóng, Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Bà Đỗ Thị Tuyết – Sinh năm: 1959; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và địa chỉ cư trú: 127B2 Giải Phóng, Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hiện đang ở đâu về ngay Phòng 201 trụ sở  Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội trước ngày 14/9/2020 để giải quyết vụ án dân sự theo đơn khởi kiện của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, Ngân hàng yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Đỗ Thị Tuyết phải thanh toán trả cho Ngân hàng toàn bộ số tiền 2.330.000.000đồng tiền nợ gốc và nợ lãi tính đến hết Tòa án xét xử sơ thẩm, đây là khoản nợ phát sinh từ việc Ngân hàng và bà Đỗ Thị Tuyết ký kết và thực hiện 02 hợp đồng tín dụng: Hợp đồng tín dụng số 344/2011/HĐTDTL-CN ngày 08/9/2011 và Hợp đồng tín dụng số 413/2011/HĐTDTL-CN ngày 23/12/2011. Trong trường hợp bà Đỗ Thị Tuyết không thực hiện nghĩa vụ trả nợ hoặc trả nợ không đầy đủ Ngân hàng đề nghị Tòa án quyết định cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát mãi tài sản bảo đảm đã thế chấp. Tài sản thế chấp là toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 5/D Khu tập thể Tổng cục II, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở số 10121190228 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 25/5/2001 do ông Nguyễn Quang Tiến đứng tên.

Ai biÕt ®­îc bà Đỗ Thị Tuyết hiÖn ®ang ë ®©u xin th«ng b¸o vÒ cho Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Hết thời hạn nêu trên  bà Đỗ Thị Tuyết không đến Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để giải quyết việc kiện thì Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh