THông báo

Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức thông báo tìm kiếm: Anh Ngô Kiều Quốc, sinh năm 1982 và chị Nguyễn Ngọc Hiền, sinh năm 1992; Nơi cư trú cuối cùng tại: Xóm 1, Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 20/08/2020 | 4:07 PM  | View count: 296

Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức thông báo tìm kiếm: Anh Ngô Kiều Quốc, sinh năm 1982 và chị Nguyễn Ngọc Hiền, sinh năm 1992; Nơi cư trú cuối cùng tại: Xóm 1, Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

 

QUYẾT ĐỊNH:

1. Thông báo tìm kiếm: Anh Ngô Kiều Quốc, sinh năm 1982 và chị Nguyễn Ngọc Hiền, sinh năm 1992; Nơi cư trú cuối cùng tại: Xóm 1, Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Anh Ngô Kiều Quốc và chị Nguyễn Ngọc Hiền vắng mặt tại nơi cư trú.

2. Khi biết được thông báo này, anh Ngô Kiều Quốc, sinh năm 1982 và chị Nguyễn Ngọc Hiền, sinh năm 1992; Nơi cư trú cuối cùng tại: Xóm 1, Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, theo địa chỉ: Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội hoặc ai biết được tin tức về anh Quốc/chị Hiền, đề nghị thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức (theo địa chỉ trên), UBND xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, người yêu cầu.

          3. Về việc quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú: Không có yêu cầu.

4. Quyết định này đương nhiên hết hiệu lực khi anh Quốc, chị Hiền trở về.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh