THông báo

Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức thông báo tìm kiếm: Bà Nguyễn Thị Lan Hương, sinh năm 1977; Địa chỉ cư trú cuối cùng: Tổ 10, cụm 2, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 28/07/2020 | 2:47 PM  | View count: 783

Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức thông báo tìm kiếm: Bà Nguyễn Thị Lan Hương, sinh năm 1977; Địa chỉ cư trú cuối cùng: Tổ 10, cụm 2, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Thông báo tìm kiếm: Bà Nguyễn Thị Lan Hương, sinh năm 1977; Địa chỉ cư trú cuối cùng: Tổ 10, cụm 2, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 9/2018.

          2. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Nguyễn Thị Lan Hương liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, theo địa chỉ: Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội hoặc ai biết được tin tức về bà Nguyễn Thị Lan Hương thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức (theo địa chỉ trên), UBND phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, người yêu cầu.

          3. Về việc quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú: Không có yêu cầu.

4. Quyết định này đương nhiên hết hiệu lực khi bà Nguyễn Thị Lan Hương trở về.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh