THông báo

Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất Mở thủ tục phá sản đối với Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Sản xuất thép Ngọc Năm; Trụ sở: Cống Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 03/06/2020 | 2:00 PM  | View count: 465

Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất Mở thủ tục phá sản đối với Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Sản xuất thép Ngọc Năm; Trụ sở: Cống Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

 

1.Mở thủ tục phá sản đối với Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Sản xuất thép Ngọc Năm;

Trụ sở: Cống Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố  Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đình Ngọc - Chủ doanh nghiệp.

2.Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy.

3.Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất ra quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Giấy đòi nợ phải có các nội dung:

- Tổng số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán; số nợ chưa đến hạn; số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm; số nợ không có bảo đảm mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả; khoản tiền bồi thường theo hợp đồng (nếu có);

- Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh về khoản nợ đó; Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên.

Hết thời hạn này, chủ nợ không gửi giấy đòi nợ thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ nếu không thuộc trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh