THông báo

Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm thông báo cho Ông Nguyễn Bá Thanh, sinh năm 1979
Ngày đăng 08/07/2020 | 9:20 AM  | View count: 156

Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm thông báo cho Ông Nguyễn Bá Thanh, sinh năm 1979

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM

 

           Báo cho :   Bị đơn: Ông Nguyễn Bá Thanh, sinh năm 1979

NKTT: Số 161, tập thể nhà máy điện Yên Phụ, Tổ dân phố số 40, khu dân cư số 13, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội

Có mặt tại địa chỉ: Tổ 14, cụm 2, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Vào hồi  09 giờ  00  phút, ngày  21 tháng  07  năm  2020

Để:    Tham gia buổi Xem xét, thẩm định tại chỗ đối với tài sản là quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ: Tổ 14, cụm 2, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.  (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất’’ số BB083498,  số vào sổ cấp GCN: CH107; Hồ sơ gốc số: 2290/QĐ-UBND do UBND Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội cấp ngày 18/06/2010. Ngày 08/02/2017 đăng ký sang tên cho ông Nguyễn Bá Thanh tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội)

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh