THông báo

Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Nguyễn Thị Minh Phượng, sinh năm 1985; Địa chỉ: Thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Ngày đăng 04/02/2020 | 4:10 PM  | View count: 1945

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

––––––––––––––––

        Số: 01/2020/QĐ – TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

           Sóc Sơn, ngày 10 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN – TP. HÀ NỘI

Căn cứ Điều 388 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ 68 Bộ luật Dân sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số: 86/2019/TLST – DS ngày 19 ngày 12 tháng 2019 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất tích” theo đơn yêu cầu của anh Vương Văn Miền, sinh năm 1985; Địa chỉ: Thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, h. Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông báo tìm kiếm: Chị Nguyễn Thị Minh Phượng , sinh ngày 01/8/1985.

Quê quán: Thôn Đình Bàng, xã Tùng Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, h. Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

Chị Nguyễn Thị Minh Phượng vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 30/7/2017.

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Nguyễn Thị Minh Phượng liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn – TP. Hà Nội theo địa chỉ: số 97, tổ 11-12, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Nguyễn Thị Minh Phượng thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn – TP. Hà Nội theo địa chỉ như trên, Ủy ban nhân dân xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội; địa chỉ: Xã Xuân Giang, h. Sóc Sơn, TP. Hà Nội và người yêu cầu.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của chị Nguyễn Thị Minh Phượng thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

 

Nơi nhận

- Báo Nhân dân;

- Đài tiếng nói Việt Nam;

- Cổng thông tin điện tử của Tòa án;

- Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Hà Nội.

- Các đương sự.

- Lưu HS vụ án.

THẨM PHÁN

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Thúy Hồng

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh