THông báo

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội thông báo cho các con của cụ Nguyễn Thị Lý gồm: ông Nguyễn Văn Lịch, bà Nguyễn Thị La, bà Nguyễn Thị Hoa và những người con nuôi, con riêng của cụ Nguyễn Thị Lý
Ngày đăng 20/06/2019 | 9:33 AM  | View count: 235

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đang giải quyết vụ án kinh doanh thương mại về việc "tranh chấp hợp đồng tín dụng" số 02/2013/TLST-KDTM ngày 03/4/2013 giữa nguyên đơn Ngân hàng TNHH MTV HSBC; trụ sở tầng 6, tòa nhà Metropotitan, số 235 Đồng Khởi, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện theo pháp luật ông Sumit Dutta; chức vụ: Tổng giám đốc. Và bị đơn Công ty TNHH Trang My; Trụ sở: số 121, khu tập thể 386 xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; đại diện theo pháp luật: bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh năm 1971; chức vụ: giám đốc.

Trong vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cụ Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1918; cư trú tại: Thôn Bình Xá, xã Phú Xuyên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đã chết tháng 12/2011. Cụ Nguyễn Thị Lý có 08 người con gồm ông Nguyễn Văn Lịch, ông Nguyễn Văn Ngọ, bà Nguyễn Thị Sử, bà Nguyễn Thị Sự, bà Nguyễn Thị Mai, bà Nguyễn Thị Hoa, nà Nguyễn Thị La, bà Nguyễn Thị Đào.

Trong đó ông Nguyễn Văn Lịch, bà Nguyễn Thị La và bà Nguyễn Thị Hoa chưa rõ địa chỉ cư trú.

Do đó, Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội thông báo cho các con của cụ Nguyễn Thị Lý gồm: ông Nguyễn Văn Lịch, bà Nguyễn Thị La, bà Nguyễn Thị Hoa và những người con nuôi, con riêng của cụ Lý (nếu có) biết:

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã thụ lý vụ án KDTM "tranh chấp hợp đồng tín dụng" số 02/2013/TLST-KDTM ngày 03/4/2013

Yêu cầu ông Nguyễn Văn Lịch cư trú cuối cùng tại phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; bà Nguyễn Thị La, cư trú cuối cùng tại Việt Trì, Phú Thọ và bà Nguyễn Thị Hoa cư trú cuối cùng tại Tam Điệp, Ninh Bình và các con nuôi, con riêng của cụ Nguyễn Thị Lý đến Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm vào giờ hành chính một trong các ngày từ thứ hai đến thứ sáu để nộp (gửi) cho Tòa asnvawn bản ghi ý kiến của mình về việc giải quyết vụ án và các tài liệu, chứng cứ kem theo (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng, phát lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng.

Có mặ và tham gia buổi xem xét, thẩm định tại chỗ vào hồi 10h ngày 30/7/2019 tại thửa đất số 300 tờ bản đồ số 06, diện tích 185m2 có địa chỉ: xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ vào hồi 9h ngày 27/8/2019.

Hết thời hạn 30 ngày ket từ ngày đăng thông báo này lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng, các con của cụ Nguyễn Thị Lý không đến tòa án nhân dân huyện Gia Lâm để nộp văn bản ghi ý kiến của mình về việc giải quyết vụ án; không tham gia buổi xem xét, thẩm định tại chỗ và không tham gia phiên họp giao nộp tiếp cận, công khai chứng cứ theo thời gia đã nêu trong thông báo này thì tòa án nhân dân huyện Gia Lâm sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh