THông báo

Tòa án nhân dân huyện Thường Tín thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thị Minh Huệ, sinh năm 1973; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng trước khi mất tích: thôn Phụng Công, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.
Ngày đăng 08/01/2019 | 3:51 PM  | View count: 166

Tòa án nhân dân huyện Thường Tín thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thị Minh Huệ, sinh năm 1973; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng trước khi mất tích: thôn Phụng Công, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

Chị Nguyễn Thị Minh Huệ đi khỏi nơi cư trú từ tháng 01/1995 đến nay không có tin tức gì.

Ai biết được thông tin Chị Nguyễn Thị Minh Huệ ở đâu hoặc Chị Nguyễn Thị Minh Huệ biết được thông báo này yêu cầu liên hệ ngay với Tòa án nhân dân huyện Thường Tín. Hết thời hạn 04 (bốn) tháng kêt từ ngày thông báo anh Siêm không có mặt tại Tòa án nhân dân huyện Thường Tín thì Tòa án sẽ giải quyết việc Yêu cầu tuyên bố một người mất tích theo quy định của pháp luật.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh