THông báo

Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng thông báo tìm kiếm chị Hoàng Thị Hường, sinh ngày 08/12/1981 và chị Hoàng Thị Hương, sinh ngày 10/9/1984. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Cụm 6, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 12/04/2019 | 3:25 PM  | View count: 165

Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng thông báo tìm kiếm chị Hoàng Thị Hường, sinh ngày 08/12/1981 và chị Hoàng Thị Hương, sinh ngày 10/9/1984. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Cụm 6, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội.

Chị Hoàng Thị Hường vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 04/7/1997 và chị Hoàng Thị Hương vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 04/02/2005.

Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Hoàng Thị Hường và chị Hoàng Thị Hương liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội theo địa chỉ: Số 83 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về chị Hoàng Thị Hường và chị Hoàng Thị Hương thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội theo địa chỉ như trên, Ủy ban nhân dân xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, người yêu cầu (bà Nguyễn Thị Chấn).

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của chị Hoàng Thị Hường và chị Hoàng Thị Hương thì Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh