THông báo

Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ thông báo tìm kiếm chị Vũ Thị Thắm, sn 1971. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Yên Cốc, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Ngày đăng 13/03/2019 | 10:49 AM  | View count: 136

Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ thông báo tìm kiếm chị Vũ Thị Thắm, sn 1971. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Yên Cốc, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Chị Vũ Thị Thắm vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2002 đén nay không có tin tức gì.

Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Vũ Thị Thắm liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ để giải quyết việc: "anh Nguyễn Tiến Công yêu cầu tuyên bố chị Vũ Thị Thắm mất tích", hoặc ai biết được tin tức gì của chị Thắm thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ, Ủy ban xã Hồng Phong huyện Chương Mỹ và người yêu cầu biết.

Hết thời hạn 04 tháng để từ ngày đăng thông báo lần đầu, nếu không có tin tức gì của chị Thắm, tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh