THông báo

Tòa án nhân huyện Đan Phương thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Hường, sinh năm: 1981 và bà Nguyễn Thị Hương, sinh năm: 1984; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Cum 6, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội.
Ngày đăng 12/04/2019 | 8:29 AM  | View count: 241

Tòa án nhân huyện Đan Phương thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Hường, sinh năm: 1981 và bà Nguyễn Thị Hương, sinh năm: 1984; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Cum 6, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Bà  Nguyễn Thị Hường, sinh năm: 1981 vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 7 năm 1997

Bà  Nguyễn Thị Hương, sinh năm: 1984 vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 2 năm 2005

Nay bà Hường và bà Hương ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Chấn , sinh năm: 1950 yêu cầu tuyên bố chị Hường và chị Hương là đã chết

Khi biết được thông báo này, đề nghị bà liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng, Hà Nội theo địa chỉ số 83 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội hoặc ai biết được tin tức gì về Bà Hường thì thông báo cho Tòa án nhân nhân huyện Đan Phượng (theo địa chỉ trên); Ủy ban nhân dân xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Hết thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức gì Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh