THông báo

Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội thông báo cho Bà Trần Thị Thu, sinh năm 1963; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 5, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 20/02/2019 | 2:41 PM  | View count: 546

Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội thông báo cho Bà Trần Thị Thu, sinh năm 1963; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 5, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội; nơi cư trú cuối cùng: Đội 5, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội. Bà Trần Thị Thu bỏ nhà đi từ  năm 1993 cho đến nay không có tin tức gì. Nay bà Thu ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội để giải quyết việc anh Trần Văn Huy (em trai bà)  có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà là đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu bà Trần Thị Thu không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh