THông báo

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm thông báo choChị Nguyễn Thị Anh - sinh năm: 1983; Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Yên Thường, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Ngày đăng 21/01/2019 | 4:21 PM  | View count: 1823

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm thông báo choChị Nguyễn Thị Anh - sinh năm: 1983; Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Yên Thường, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội đã đi khỏi địa phương từ tháng 10/2001, hiện nay ở đâu về ngay Toà án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà nội (số 25, đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Tp Hà Nội) để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Ái - sinh năm: 1949 (là mẹ đẻ chị Anh); Địa chỉ: Thôn Yên Thường, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội yêu cầu Toà án tuyên bố chị Nguyễn Thị Anh là đã chết.

Trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày đăng thông báo này mà không có tin tức về chị Nguyễn Thị Anh thì Toà án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà nội sẽ giải quyết việc tuyên bố một người là đã chết đối với chị Nguyễn Thị Anh theo qui định của pháp luật.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh