THông báo

Quyết định 1581/QĐ-TCCB về việc công nhận trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên chính, Thư ký viên chính
Ngày đăng 28/09/2018 | 3:53 PM  | View count: 522

Quyết định 1581/QĐ-TCCB về việc công nhận trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên chính, Thư ký viên chính

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh