THông báo

Thông tư 02/2018/TT-TANDTC về việc quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên
Ngày đăng 28/09/2018 | 3:52 PM  | View count: 546

Thông tư 02/2018/TT-TANDTC về việc quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên

 

Tệp đính kèm
     TT 02_2018_TANDTC.pdf

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh