THông báo

Thông báo 33/HĐT về việc xử lý các trường hợp vi phạm quy chế thi Kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán Đợt 3 năm 2017
Ngày đăng 29/12/2017 | 7:04 PM  | View count: 274

Tệp đính kèm
     TB 33_HĐT.pdf

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh