TAND Quận Thanh Xuân

Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân hiện có 25 công chức, trong đó có 12 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Lưu Viết Hiểu; các Phó Chánh án: Ông Nguyễn Tuấn Phúc và Bà Sa Thị Phượng.

Hàng năm, Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân thụ lý, giải quyết khoảng 1.000 vụ việc các loại.