TAND Quận Tây Hồ

Tòa án nhân dân quận Tây Hồ hiện có 18 công chức, trong đó có 08 Thẩm phán.

Chánh án: Bà Nguyễn Thị Thanh; các Phó Chánh án: Bà Nguyễn Thị Nhung và Ông Trần Việt Hùng.

Hàng năm, Tòa án nhân dân quận Tây Hồ thụ lý, giải quyết khoảng 600 vụ việc các loại.