TAND Quận Ba Đình

Tòa án nhân dân quận Ba Đình hiện có 35 công chức, trong đó có 19 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Nguyễn Trường Giang; Các Phó Chánh án: Bà Lê Thị Minh Huệ và Bà Ngô Thị Vân.

Hàng năm, Tòa án nhân dân quận Ba Đình thụ lý, giải quyết khoảng 1.400 vụ việc các loại.