Lịch xét xử

Tên vụ án/việc kiện (Đông Anh) LỊCH XÉT XỬ (Tháng 9/2018)
Ngày xét xử 17/09/2018
Trích yếu
Tuần xét xử Tháng 9/2018
Cấp xét xử Sơ thẩm