Lịch xét xử

Tên vụ án/việc kiện Lịch xét xử tháng 6
Ngày xét xử 15/06/2020
Trích yếu xem chi tiết tại đây
Tuần xét xử Lịch xét xử tháng 6
Cấp xét xử Sơ Thẩm và Phúc Thẩm
Vụ án khác