Lịch xét xử

Tên vụ án/việc kiện Lịch phiên toà tuần từ 23.5 đến 30.5.2020
Ngày xét xử 05/01/2020
Trích yếu Xem chi tiết tại đây
Tuần xét xử Lịch phiên toà tuần từ 23.5 đến 30.5.2020
Cấp xét xử Sơ Thẩm và Phúc Thẩm
Vụ án khác