LỊCH XÉT XỬ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG TÍN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LỊCH PHIÊN TÒA HÌNH SỰ (Tháng 05 năm 2019 )
Ngày đăng 15/05/2019 | 3:48 PM  | View count: 118430

NGÀY XỬ

VỤ XỬ

ĐỊA ĐIỂM

XỬ

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

K.S.V

GHI CHÚ

Sáng

20/5

Nguyễn Văn Dạn và đồng phạm

Điều 321 BLHS 2015

Đánh bạc

Trụ sở

Hường

Toàn

Hoãn

Ngày 14/5

Sáng

21/4

Vũ Văn Tư

Điều 251 BLHS 2015

Mua bán trái phép chất ma túy

Trụ sở

Tuấn

Quang

 

Sáng

24/5

Nguyễn Duy Tung và đồng phạm

Điều 321 BLHS 2015

Đánh bạc

Trụ sở

Mai

Hà Anh

Trang

 

Sáng

30/5

Ngô Trung Thế

Điều 178 BLHS 2015

Cố ý làm hư hỏng tài sản

Trụ sở

Hương

Mạnh

 

Sáng 31/5

Nguyễn Văn Cương

Điều 251 BLHS 2015

Mua bán trái phép chất ma túy

Trụ sở

Hương

Phạm Hằng

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh