THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục HƯỚNG DẪN SAO LỤC BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Loại thủ tục Hướng dẫn sao lục bản án
Mức độ mức độ 2
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện

Đường dẫn thực hiện dịch vụ công mức độ 3:  SAO LỤC BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

dichvucong.toaan.gov.vn

Thành phần số lượng hồ sơ

- Đơn sao lục án.

- Bản sao giấy CMND.

Thời hạn giải quyết Trong một tuần làm việc.
Đối tượng thực hiện Người bị kết án, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án do TAND đã xét xử sơ thẩm phúc thẩm, hoặc giám đốc thẩm, tái thẩm nếu có nhu cầu sao lục các bản án, quyết định của Tòa án thì làm đơn gửi đến TAND để được cấp các bản sao. Trong đơn cần ghi rõ tên vụ án, số và ngày bản án hoặc quyết định.
Cơ quan thực hiện Tòa án thành phố Hà Nội
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu donsaolucbanan.PDF HDsaolucbanan.pdf
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý
Các thủ tục liên quan khác