Tổ chức cán bộ

Đại hội công đoàn Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công tốt đẹp
Ngày đăng 31/10/2017 | 12:00  | View count: 1039

(TAHN) Sáng ngày (31/10) Tại hội trường 202 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã diễn ra đại hội Công đoàn cơ quan tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tham dự Đại hội, về phía công đoàn cấp trên có đồng chí Đặng Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội; về phía cơ quan có đồng chí Đào Sỹ Hùng- Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Tuấn Vũ Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, đồng chí Lưu Tuấn Dũng Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo đơn vị và toàn thể đoàn viên công đoàn.

Đồng chí Đào Sỹ Hùng - Chủ tịch Công đoàn Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc đại hội

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và đạt nhiều kết quả thiết thực trong công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên; phối hợp chặt chẽ với chính quyền tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua; tham gia tích cực các hoạt động xã hội.


Nhiệm kỳ 2017 - 2022,  Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục bám sát nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Tập trung công tác cải cách hành chính, rà soát tham mưu hoàn thiện các thể chế để nâng cao hiệu lực quản lý. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và hoạt động công đoàn. Đấu tranh phòng chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; Công đoàn tiếp tục nâng cao vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và đồng hành cùng Lãnh đạo cơ quan xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt.


Đồng chí Nguyễn Quang Hiểu – Phó Chủ tịch Công đoàn Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trình bày báo cáo

Tại Đại hội đồng chí Nguyễn Tuấn Vũ - Ủy Viên ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Ban chấp hành nhiệm kỳ mới kế thừa và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của từng đoàn viên về chức năng, nhiệm vụ của công đoàn; tăng cường sự phối hợp với lãnh đạo cơ quan về việc chăm lo sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên; giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của từng đoàn viên và gắn hoạt động của công đoàn với phong trào thi đua của đơn vị.

 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đặng Văn Hải - Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố ghi nhận những kết quả mà Công đoàn cơ sở TAND thành phố Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí khẳng định vai trò và tầm quan trọng của tổ chức công đoàn và các cán bộ công đoàn trong đơn vị. Nhiệm kỳ đến, Ban chấp hành cần phải nâng cao công tác cải cách hành chính, phát huy tính dân chủ cơ sở trong đơn vị, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, đảm bảo được tính công khai, minh bạch và công bằng trong khi thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tham mưu với cấp ủy, phối hợp với cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Đặng Văn Hải – Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu nhất trí cao về Đề án nhân sự Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2017-2022 và tiến hành bầu cử. Kết thúc phiên bầu cử, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 15 đồng chí. Đồng thời bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.


Ban Chấp hành Công đoàn TAND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt nhận nhiệm vụ

Sau một buổi làm việc, Đại hội Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công tốt đẹp, BCH Công đoàn khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ, thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

Nguyễn Hoàng

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh