TIN TỨC NỔI BẬT

Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Kỳ thi tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ
Ngày đăng 24/01/2018 | 04:55

Sáng ngày 24/01/2018, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Kỳ thi tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu khai mạc kỳ thi.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm, đổi mới cách tuyển chọn cán bộ quản lý, lãnh đạo cấp vụ, sở và cấp phòng” ở một số bộ, ban, ngành; thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương về việc thí điểm thi tuyển cán bộ ở 14 Bộ, ngành Trung ương trong đó có Tòa án nhân dân tối cao, ngày 08/8/2017, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch số 547-KH/BCS ngày 08/8/2017 về tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp vụ tại Tòa án nhân dân tối cao.

Kỳ thi có 13 ứng viên tham gia thi tuyển vào 4 vị trí gồm 1 Vụ trưởng và 3 Phó Vụ trưởng. Các đối tượng dự thi không chỉ ở nguồn quy hoạch tại chỗ của đơn vị mà mở rộng với các ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi. Tất cả các thí sinh đều bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin về kỳ thi cũng như được tạo điều kiện tốt nhất để ôn tập thi tuyển.

 

Đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại Kỳ thi

 

Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh, đây là kỳ thi tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ đầu tiên của hệ thống Tòa án nhân dân. Chính vì vậy, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã có quyết định thành lập Hội đồng thi gồm: Ban coi thi; Ban giám sát và các bộ phận phục vụ nhằm đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình thi, công khai, minh bạch, chặt chẽ. Đây là kỳ thi mang dấu ấn rất quan trọng của Tòa án nhân dân, làm tiền đề cho các kỳ thi tuyển tiếp theo của Tòa án nhân dân tối cao và toàn hệ thống Tòa án nhân dân.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang đề nghị Hội đồng thi và Ban coi thi, Ban giám sát hết sức nghiêm túc trong thực hiện quy chế thi tuyển; cần công tâm, khách quan, trung thực trong thực thi nhiệm vụ, nhằm chọn được những người thực sự có năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ tốt, có phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng để xây dựng hệ thống TAND vững mạnh.

 

Các ứng viên thi tuyển là người có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức,
quan điểm lập trường vững vàng, có năng lực chuyên môn tốt

 

Đối với các ứng viên, phải nỗ lực cố gắng, tập trung cao độ để làm tốt bài thi; phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và chịu sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng thi cũng như những người có trách nhiệm.

 

Nguyên Anh

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh