THông báo

Thông báo thời gian, địa điểm sơ tuyển thí sinh vào Học viện Tòa án
Ngày đăng 09/04/2018 | 01:30  | View count: 490

Ban sơ tuyển thí sinh xét tuyển vào Học viện Tòa án sơ tuyển thí sinh vào 02 ngày: Thứ Năm ngày 26/4/2018 và Thứ 6 ngày 27/4/2018. Danh sách cụ thể ở file đính kèm

 

Tệp đính kèm

/documents/1580096/1930166/scan0003.pdf/6e053e13-d772-4767-a55d-e3653f575c0c

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh