THông báo

Công văn 26/TANDTC-TCCB về việc góp ý phương án tổ chức Tòa chuyên trách

Ngày đăng 22/01/2018 | 10:18 AM  | View count: 3
  Tệp đính kèm       CV 26_TANDTC_TCCB.pdf ...

Điểm phúc khảo kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, trung cấp đợt 3 ngày 28/11/2017

Ngày đăng 22/01/2018 | 10:18 AM  | View count: 5
  Tệp đính kèm       DiemPhucKhao.pdf ...

Công văn 08/TANDTC-PC về việc góp ý dự thảo Bộ Quy tắc đạo đức Thẩm phán

Ngày đăng 22/01/2018 | 10:17 AM  | View count: 1
  Tệp đính kèm       CV 08_TANDTC_PC.pdf

Công văn 04/TANDTC-PC về việc áp dụng BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41 của Quốc hội

Ngày đăng 22/01/2018 | 10:16 AM  | View count: 2
  Tệp đính kèm       CV 04_TANDTC_PC.pdf ...

Quyết định 313/2017/QĐ-TANDTC về việc Ban hành Quy chế công tác lưu trữ trong Hệ thống Tòa án nhân dân

Ngày đăng 22/01/2018 | 10:15 AM  | View count: 2
  Tệp đính kèm       QĐ 313_2017_TANDTC.pdf

Quyết định 312/2017/QĐ-TANDTC về việc Ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong Hệ thống Tòa án nhân dân

Ngày đăng 22/01/2018 | 10:14 AM  | View count: 1
  Tệp đính kèm       QĐ 312_2017_TANDTC.pdf ...

Công văn 04/TANDTC-PC về việc áp dụng BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41 của Quốc hội

Ngày đăng 11/01/2018 | 10:15 AM  | View count: 42
Tệp đính kèm       CV 04_TANDTC_PC.pdf

Quyết định 313/2017/QĐ-TANDTC về việc Ban hành Quy chế công tác lưu trữ trong Hệ thống Tòa án nhân dân

Ngày đăng 10/01/2018 | 10:18 AM  | View count: 35
Tệp đính kèm       QĐ 313_2017_TANDTC.pdf

Quyết định 312/2017/QĐ-TANDTC về việc Ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong Hệ thống Tòa án nhân dân

Ngày đăng 10/01/2018 | 10:17 AM  | View count: 52
Tệp đính kèm       QĐ 312_2017_TANDTC.pdf

Quyết định 09/QĐ-TANDTC-TĐKT về việc phân công Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm các Cụm thi đua Tòa án nhân dân năm 2018

Ngày đăng 10/01/2018 | 10:16 AM  | View count: 29
Tệp đính kèm       QĐ 09_TANDTC_TĐKT.pdf

Quyết định 288/QĐ-TANDTC về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê của Tòa án

Ngày đăng 02/01/2018 | 07:07 PM  | View count: 47
Tệp đính kèm       QĐ 288_TANDTC.pdf   ...

Quyết định 289/QĐ-TANDTC về việc ban hành hệ thống sổ nghiệp vụ trong hệ thống Tòa án

Ngày đăng 02/01/2018 | 07:07 PM  | View count: 36
Tệp đính kèm       QĐ 289_TANDTC.pdf

Thông báo thi tuyển công chức các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân cấp cao năm 2017-2018

Ngày đăng 29/12/2017 | 07:06 PM  | View count: 693
Tệp đính kèm       Thong bao thi tuyen cong chuc.pdf

Chỉ thị 729-CT/BCS về việc tổ chức Tết năm 2018

Ngày đăng 29/12/2017 | 07:04 PM  | View count: 28
Tệp đính kèm       CT 729_BCS.pdf

Công văn số 340/TANDTC-PC về việc xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán "pháo hoa nổ" trong nội địa

Ngày đăng 22/12/2017 | 03:58 PM  | View count: 201
Tệp đính kèm       CV 340 TANDTC-PC.pdf

Kế hoạch 609/KH-TANDTC về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2018

Ngày đăng 21/12/2017 | 03:57 PM  | View count: 78
Tệp đính kèm       KH 609_TANDTC.pdf

Công văn 297/TANDTC-HTQT về việc lưu ý khi yêu cầu ủy thác tư pháp về dân sự đối với Hồng Kông, Trung Quốc

Ngày đăng 20/12/2017 | 03:56 PM  | View count: 99
Tệp đính kèm       CV 297_TANDTC_HTQT.pdf

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh