LỊCH XÉT XỬ

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 4 năm 2018)

Ngày đăng 30/03/2018 | 06:23 PM  | View count: 2463
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN     (Từ ngày  2 đến ngày 6 tháng 4  năm...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 01 đến ngày 09 tháng 3 năm 2018)

Ngày đăng 05/03/2018 | 05:46 PM  | View count: 3171
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 01 đến ngày  09 tháng 3 năm 2018) ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 01 đến ngày 09 tháng 1 năm 2018)

Ngày đăng 01/02/2018 | 03:49 PM  | View count: 2557
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 01 đến ngày  09 tháng 1 năm 2018) ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 1 năm 2018)

Ngày đăng 22/01/2018 | 10:13 AM  | View count: 887
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 22 đến ngày  31 tháng 1 năm 2018) ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 1 năm 2018)

Ngày đăng 12/01/2018 | 10:10 AM  | View count: 463
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 15 đến ngày  19 tháng 1 năm 2018) ...

TÒA LAO ĐỘNG LỊCH PHIÊN TÒA (Tháng 01/2018)

Ngày đăng 08/01/2018 | 03:21 PM  | View count: 546
STT Ngày xử Nguyên đơn Bị đơn QHPL Thẩm phán ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 1 năm 2018)

Ngày đăng 07/01/2018 | 03:19 PM  | View count: 183
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 1 năm 2018)   ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 1 năm 2018)

Ngày đăng 01/01/2018 | 06:45 PM  | View count: 554
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 1 năm 2018)   ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 12 năm 2017)

Ngày đăng 23/12/2017 | 03:59 PM  | View count: 20230
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 12 năm 2017)   ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 18 đến ngày 122 tháng 12 năm 2017)

Ngày đăng 16/12/2017 | 03:13 PM  | View count: 7969
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 18 đến ngày 122 tháng 12 năm 2017)   ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 04 đến ngày 8 tháng 12 năm 2017)

Ngày đăng 01/12/2017 | 01:57 PM  | View count: 3418
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 04 đến ngày 8 tháng 12 năm 2017)   ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11 năm 2017)

Ngày đăng 26/11/2017 | 02:15 PM  | View count: 664
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11 năm 2017)   ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 11 năm 2017)

Ngày đăng 18/11/2017 | 05:30 PM  | View count: 417
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 11 năm 2017)   ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 11 năm 2017)

Ngày đăng 03/11/2017 | 08:43 PM  | View count: 751
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 11 năm 2017)   ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 10 năm 2017)

Ngày đăng 23/10/2017 | 07:56 AM  | View count: 312
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 10 năm 2017)   ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10 năm 2017)

Ngày đăng 15/10/2017 | 07:51 PM  | View count: 201
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10 năm 2017)   ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 09 đến ngày 14 tháng 10 năm 2017)

Ngày đăng 09/10/2017 | 09:58 PM  | View count: 383
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 09 đến ngày 14 tháng 10 năm 2017)   ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 9 năm 2017)

Ngày đăng 25/09/2017 | 07:54 AM  | View count: 487
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 09 năm 2017)   ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 9 năm 2017)

Ngày đăng 20/09/2017 | 01:56 PM  | View count: 292
LỊCH XÉT XỬ TUẦN 3 THÁNG 9

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 9 năm 2017)

Ngày đăng 13/09/2017 | 04:48 PM  | View count: 232
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 11  đến ngày 16  tháng 9 năm 2017)...

Lịch xét xử

Tên vụ án/việc kiện Thực hiện quy định tại Điều 20 Luật giám định tư pháp và Điều 23, 24 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp. Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát danh sách giám định viên tư pháp năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
Ngày xét xử 22/12/2017
Trích yếu Thực hiện quy định tại Điều 20 Luật giám định tư pháp và Điều 23, 24 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp. Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát danh sách giám định viên tư pháp năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
Tòa xét xử cấp tỉnh/thành phố Thành Phố Hà Nội
Cấp xét xử Phúc Thẩm