LỊCH XÉT XỬ

LỊCH XÉT XỬ NGÀY 21 ĐẾN 25 THÁNG 5/2018 (dự kiến)

Ngày đăng 23/05/2018 | 05:10 PM  | View count: 183
Ngày xử Phòng  Giờ xử Loại việc Thẩm Phán Vụ Án HTTP TGTT ...

Lịch xét xử từ 14 đến 18.5.2018

Ngày đăng 13/05/2018 | 06:22 PM  | View count: 2101
Lịch xét xử từ 14.5-18.5.2018 (Dự kiến) Ngày xử Phòng  Giờ xử ...

Lịch xét xử tháng 5.2018 (Dự kiến)

Ngày đăng 08/05/2018 | 08:37 AM  | View count: 794
Ngày xử Phòng  Giờ xử Loại việc Thẩm Phán Vụ Án HTTP TGTT ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 4 năm 2018)

Ngày đăng 30/03/2018 | 06:23 PM  | View count: 3468
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN     (Từ ngày  2 đến ngày 6 tháng 4  năm...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 01 đến ngày 09 tháng 3 năm 2018)

Ngày đăng 05/03/2018 | 05:46 PM  | View count: 3257
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 01 đến ngày  09 tháng 3 năm 2018) ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 01 đến ngày 09 tháng 1 năm 2018)

Ngày đăng 01/02/2018 | 03:49 PM  | View count: 2599
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 01 đến ngày  09 tháng 1 năm 2018) ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 1 năm 2018)

Ngày đăng 22/01/2018 | 10:13 AM  | View count: 972
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 22 đến ngày  31 tháng 1 năm 2018) ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 1 năm 2018)

Ngày đăng 12/01/2018 | 10:10 AM  | View count: 542
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 15 đến ngày  19 tháng 1 năm 2018) ...

TÒA LAO ĐỘNG LỊCH PHIÊN TÒA (Tháng 01/2018)

Ngày đăng 08/01/2018 | 03:21 PM  | View count: 598
STT Ngày xử Nguyên đơn Bị đơn QHPL Thẩm phán ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 1 năm 2018)

Ngày đăng 07/01/2018 | 03:19 PM  | View count: 231
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 1 năm 2018)   ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 1 năm 2018)

Ngày đăng 01/01/2018 | 06:45 PM  | View count: 588
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 1 năm 2018)   ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 12 năm 2017)

Ngày đăng 23/12/2017 | 03:59 PM  | View count: 20260
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 12 năm 2017)   ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 18 đến ngày 122 tháng 12 năm 2017)

Ngày đăng 16/12/2017 | 03:13 PM  | View count: 7994
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 18 đến ngày 122 tháng 12 năm 2017)   ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 04 đến ngày 8 tháng 12 năm 2017)

Ngày đăng 01/12/2017 | 01:57 PM  | View count: 3444
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 04 đến ngày 8 tháng 12 năm 2017)   ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11 năm 2017)

Ngày đăng 26/11/2017 | 02:15 PM  | View count: 683
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11 năm 2017)   ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 11 năm 2017)

Ngày đăng 18/11/2017 | 05:30 PM  | View count: 437
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 11 năm 2017)   ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 11 năm 2017)

Ngày đăng 03/11/2017 | 08:43 PM  | View count: 790
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 11 năm 2017)   ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 10 năm 2017)

Ngày đăng 23/10/2017 | 07:56 AM  | View count: 334
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 10 năm 2017)   ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10 năm 2017)

Ngày đăng 15/10/2017 | 07:51 PM  | View count: 220
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 10 năm 2017)   ...

LỊCH XÉT XỬ TUẦN (Từ ngày 09 đến ngày 14 tháng 10 năm 2017)

Ngày đăng 09/10/2017 | 09:58 PM  | View count: 395
  LỊCH XÉT XỬ TUẦN   (Từ ngày 09 đến ngày 14 tháng 10 năm 2017)   ...

Lịch xét xử

Tên vụ án/việc kiện Để thông báo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông tổng hợp nội dung trả lời của các bộ, ngành Trung ương. Xem chi tiết tại Thông báo đính kèm
Ngày xét xử 22/12/2017
Trích yếu Để thông báo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông tổng hợp nội dung trả lời của các bộ, ngành Trung ương. Xem chi tiết tại Thông báo đính kèm 
Tòa xét xử cấp tỉnh/thành phố Thành Phố Hà Nội
Cấp xét xử Phúc Thẩm