Lịch xét xử

Tên vụ án/việc kiện Để thông báo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông tổng hợp nội dung trả lời của các bộ, ngành Trung ương. Xem chi tiết tại Thông báo đính kèm
Ngày xét xử 22/12/2017
Trích yếu Để thông báo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông tổng hợp nội dung trả lời của các bộ, ngành Trung ương. Xem chi tiết tại Thông báo đính kèm 
Tòa xét xử cấp tỉnh/thành phố Thành Phố Hà Nội
Cấp xét xử Phúc Thẩm