LỊCH XÉT XỬ

TÒA LAO ĐỘNG LỊCH PHIÊN TÒA (Tháng 01/2018)
Ngày đăng 08/01/2018 | 03:21  | View count: 974

STT

Ngày xử

Nguyên đơn

Bị đơn

QHPL

Thẩm phán

Thư ký

Sáng

Chiều

 1.  

Chiều

09/01/2018

Lương Văn Khâm
Trần Thị Thanh Hà

HNPT

Huyền

 1.  

Sáng

10/01/2018

Đinh Thị Mai Phương

Võ Hoài Nam

HNPT

Huyền

 1.  

Sáng

10/01/2018

Cẩm

Công ty CP Bê tông HN

LĐPT

Thúy Anh

 1.  

Chiều

10/01/2018

Phạm Hồng Binh

Công ty CP tập đoàn nhựa Đông Á

LĐPT

Thúy Anh

 1.  

Sáng

11/01/2018

Phạm Trọng Tuyến

Phạm Thị Ánh Hằng

HNPT

Thúy Anh

 1.  

Sáng

11/01/2018

Gou Hong

Nguyễn Thu Hiền

HNST

Thắng

 

Thắng

 1.  

Sáng

12/01/2018

Nguyễn Quốc Tuấn

Nam Hye Eun

HNST

Thắng

 

Thắng

 1.  

Sáng

15/01/2018

Nguyễn Hồng Diệp

Công ty TNHH Mayfair Hà Nội

LĐPT

Thúy Anh

 1.  

Sáng

15/01/2018

Trần Khánh Duy

Nguyễn Thị Ngọc Huế

HNST

Thắng

 

Thắng

 1.  

Sáng

15/01/2018

Đỗ Xuân Hòa
Ngạc Thị Hiên

HNPT

Huyền

 1.  

Chiều

16/01/2018

Nguyễn Thị Oanh

UBND quận Hoàng Mai

HCPT

Trung

 

 

Minh

 1.  

Sáng

16/01/2018

Trần Thế Anh

Vũ Hồng Hải

HNPT

Huyền

 1.  

Sáng

18/01/2018

Nguyễn Đình Sơn

Đỗ Thị Vĩnh

HNPT

Thắng

Thắng

 1.  

Sáng

19/01/2018

Đỗ Văn Tâm

UBND quận Tây Hồ

HCPT

Trung

Minh

 1.  

Sáng

22/01/2018

Chu Hồng Sơn

Tổng Công ty lâm nghiệp Việt Nam

LĐPT

Huyền

 1.  

Sáng

23/01/2018

Nguyễn Khánh Toàn
Nguyễn Như Ngọc và Nguyễn Ngọc Điệp

HNST

Huyền

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh