KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN KIỆN

TÒA LAO ĐỘNG Danh sách hồ sơ đã thụ lý (từ ngày 05/01/2018 đến ngày 05/02/2018
Ngày đăng 07/02/2018 | 09:46  | View count: 154

STT

Ngày thụ lý

Người khởi kiện

Người bị kiện:

Quan hệ pháp luật

Thẩm phán

 1. 1

05.01.2018

Nguyễn Thanh Hương

Hoàng Quốc Hải

HNPT

Huyền

 1. 2

05.01.2017

Nguyễn Thị Tuyết Lan

Ishiguro Takeyoshi

HNPT

Thắng

 1. 3

05.01.2018

Nguyễn Văn Chung

Trần Thị Thúy

HNPT

Đông

 1. 4

05.01.2018

Lê Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Huữu Cường

HNPT

Đông

 1.  

05.01.2018

Bùi Văn Khoa

Phùng Thị Ánh

HNPT

Thắng

 1.  

08.01.2018

Nguyễn Văn Hậu

Trương Thị Võ

HNST

Huyền

 1.  

08.01.2018

Trần Thùy Trang

Trần Việt Dũng

HNST

Hạnh

 1.  

08.01.2018

Phạm Thu Thảo

Charles Nathan Winston

HNST

Huyền

 1.  

15.01.2018

Kiều Ngọc Thúy

Hoàng Dinh Xuân

HNST

Huyền

 1.  

15.01.2018

Lương Bình Minh

Đào Thị Bích Hồng

HNST

Huyền

 1.  

15.01.2018

Silvo

Lê Thị Châu

HNST

 1.  

12.01.2018

Bùi Thị Ngọc Tú

Trần Long Hà

HNPT

Thắng

 1.  

12.01.2018

Nguyễn Thị Thành Vân

Hoàng Văn Khương

HNPT

Huyền

 1.  

12.01.2018

Đinh Thị Thủy

Nguyễn Hữu Chiến

HNPT

Đông

 1.  

12.01.2018

Phùng Thị Thủy

Nguyễn Văn Giang

HNPT

Hạnh

 1.  

12.01.2018

Phạm Thu Hà

Ngô Bá Hùng

HNPT

Đông

 1.  

22.01.2018

Trần Hồng Thắng

Nhà khách quốc hội

LĐPT

Hạnh

 1.  

22.01.2018

Bùi Trường Giang

Nguyễn Thị Bích

HNST

Thắng

 1.  

22.01.2018

Lê Thị Hương

Edward

HNST

 1.  

23.01.2018

Dương Thị Năm

Bùi Văn Hùng

HNPT

Đông

 1.  

23.01.2018

Nguyễn Thị Hòa

Nguyễn Văn Huưng

HNPT

Thắng

 1.  

23.01.2018

Nguyễn Thị Hằng

Lê Anh Ngọc

HNPT

Hạnh

 1.  

23.01.2018

Đặng Thị Tự

Bùi Văn Kiểm

HNPT

Thắng

 1.  

23.01.2018

Nguyễn Thị Thu Huyền

Đinh Hải Nam

HNPT

Huyền

 1.  

23.01.2018

Hoàng Thị Duyên

Vũ Ngọc Ân

HNPT

 1.  

25.01.2018

Do Andy Viet

Phạm Thị Nhung

HNST

 1.  

30.01.2018

Lê Văn Hoài

Khổng Thị Hường

HNPT

Thắng

 1.  

30.01.2018

Nguyễn Thị Hải Phượng

Phạm Thanh Quyền

HNPT

Thắng

 1.  

30.01.2018

Nguyễn Đình Tư

Dương Thị Hoa

HNPT

 1.  

30.01.2018

Đặng Ánh Nguyệt

Nguyễn Hà Quang

HNPT

Đông

 1.  

05.02.2018

Nguyễn Thị Quỳnh

Nguyễn Đình Hưng

HNPT

Trung

 1.  

05.02.2018

Phạm Minh Hương

Lê Anh Tuấn

HNPT

Trung

 1.  

05.02.2018

Nguyễn Đăng Công

Nguyễn Minh Nghĩa

HNPT

Huyền

 1.  

05.02.2018

Hoàng Văn Tình

Nguyễn Phú Cường

HNPT

 1.  

05.02.2018

Phương Thị Hạnh

Đoàn Xuân Huỳnh

HNPT

Thắng

 1.  

05.02.2018

Nguyễn Văn Nhừng

Mai Thị Thoán

HNPT

Hạnh

 1. 1

05.01.2018

Nguyễn Thanh Hương

Hoàng Quốc Hải

HNPT

Huyền

 1. 2

05.01.2017

Nguyễn Thị Tuyết Lan

Ishiguro Takeyoshi

HNPT

Thắng

 1. 3

05.01.2018

Nguyễn Văn Chung

Trần Thị Thúy

HNPT

Đông

 1.  

05.01.2018

Lê Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Huữu Cường

HNPT

Đông

 1.  

05.01.2018

Bùi Văn Khoa

Phùng Thị Ánh

HNPT

Thắng

 1.  

08.01.2018

Nguyễn Văn Hậu

Trương Thị Võ

HNST

Huyền

 1.  

08.01.2018

Trần Thùy Trang

Trần Việt Dũng

HNST

Hạnh

 1.  

08.01.2018

Phạm Thu Thảo

Charles Nathan Winston

HNST

Huyền

 1.  

15.01.2018

Kiều Ngọc Thúy

Hoàng Dinh Xuân

HNST

Huyền

 1.  

15.01.2018

Lương Bình Minh

Đào Thị Bích Hồng

HNST

Huyền

 1.  

15.01.2018

Silvo

Lê Thị Châu

HNST

 1.  

12.01.2018

Bùi Thị Ngọc Tú

Trần Long Hà

HNPT

Thắng

 1.  

12.01.2018

Nguyễn Thị Thành Vân

Hoàng Văn Khương

HNPT

Huyền

 1.  

12.01.2018

Đinh Thị Thủy

Nguyễn Hữu Chiến

HNPT

Đông

 1.  

12.01.2018

Phùng Thị Thủy

Nguyễn Văn Giang

HNPT

Hạnh

 1.  

12.01.2018

Phạm Thu Hà

Ngô Bá Hùng

HNPT

Đông

 1.  

22.01.2018

Trần Hồng Thắng

Nhà khách quốc hội

LĐPT

Hạnh

 1.  

22.01.2018

Bùi Trường Giang

Nguyễn Thị Bích

HNST

Thắng

 1.  

22.01.2018

Lê Thị Hương

Edward

HNST

 1.  

23.01.2018

Dương Thị Năm

Bùi Văn Hùng

HNPT

Đông

 1.  

23.01.2018

Nguyễn Thị Hòa

Nguyễn Văn Huưng

HNPT

Thắng

 1.  

23.01.2018

Nguyễn Thị Hằng

Lê Anh Ngọc

HNPT

Hạnh

 1.  

23.01.2018

Đặng Thị Tự

Bùi Văn Kiểm

HNPT

Thắng

 1.  

23.01.2018

Nguyễn Thị Thu Huyền

Đinh Hải Nam

HNPT

Huyền

 1.  

23.01.2018

Hoàng Thị Duyên

Vũ Ngọc Ân

HNPT

 1.  

25.01.2018

Do Andy Viet

Phạm Thị Nhung

HNST

 1.  

30.01.2018

Lê Văn Hoài

Khổng Thị Hường

HNPT

Thắng

 1.  

30.01.2018

Nguyễn Thị Hải Phượng

Phạm Thanh Quyền

HNPT

Thắng

 1.  

30.01.2018

Nguyễn Đình Tư

Dương Thị Hoa

HNPT

 1.  

30.01.2018

Đặng Ánh Nguyệt

Nguyễn Hà Quang

HNPT

Đông

 1.  

05.02.2018

Nguyễn Thị Quỳnh

Nguyễn Đình Hưng

HNPT

Trung

 1.  

05.02.2018

Phạm Minh Hương

Lê Anh Tuấn

HNPT

Trung

 1.  

05.02.2018

Nguyễn Đăng Công

Nguyễn Minh Nghĩa

HNPT

Huyền

 1.  

05.02.2018

Hoàng Văn Tình

Nguyễn Phú Cường

HNPT

 1.  

05.02.2018

Phương Thị Hạnh

Đoàn Xuân Huỳnh

HNPT

Thắng

 1.  

05.02.2018

Nguyễn Văn Nhừng

Mai Thị Thoán

HNPT

Hạnh

 1.  

05.02.2018

Phạm Thị Anh Phương

Công ty vận tải ô tô hàng không

LĐPT

Hạnh

 1.  

05.02.2018

Trần Thị Hồng Hạnh

Công ty TNHH Sumitomo

LĐPT

Đông

 1.  

05.02.2018

Đào Thị Hà

Nguyễn Thế Quyền

HNST

 1.  

05.02.2018

Nguyễn Văn Nam

Phùng Thị Hiền

HNST

Hạnh

 1.  

05.02.2018

Vương Duy Trọng

Phí Thị Ánh Tuyết

HNST

 1.  

05.02.2018

Trần Văn Trản

Trần Thị Thanh Ngà

HNST

Trung

 1.  

05.02.2018

Berengier patrick Jean

Nguyễn Thị Thơm

HNST

Huyền

 1.  

05.02.2018

Bùi Thị Kim Phượng

Phạm Quang Anh

HNST

Trung

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh